FH Automation bidrager til den grønne omstilling

FH Automation bidrager til den grønne omstilling

Udviklingen af nye innovative løsninger sker i samarbejde. Det er overbevisningen i FH Automation, og det er samarbejdet med Fenagy, hvor FH Automation producerer styretavler til varmepumper, som understøtter den grønne omstilling, et eksempel på.

I FH Automation er der fokus på bæredygtighed, og ikke mindst hvordan de kan støtte op om udviklingen af innovative produkter, der er med til at fremme den grønne omstilling. Det gælder f.eks. internt i forbindelse med den nyerhvervede ISO 14001 certificering, hvor FH Automation har igangsat flere tiltag for at understøtte nye grønne teknologier.

De grønne ambitioner afspejles ligeledes i samarbejdet med kunder. Dette er blandt andet gældende for samarbejdet med Fenagy, som er en virksomhed, der udvikler varmepumpe- og køleløsninger, som spiller en aktiv rolle i fremtidens energisystemer, baseret på kraft fra vedvarende energikilder. I den forbindelse bidrager FH Automation med produktion af el-tavler, der indgår i varmepumper, som understøtter den grønne omstilling og en mere bæredygtig fremtid.

Samarbejdet er dog bundet op på meget mere end leveringen af det avancerede styresystem, for i FH Automation er der en bevidsthed om, at værdien skabes i samarbejde.

“Vi fokuserer meget på samarbejdet med vores kunder, og giver gerne vores besyv med i forbindelse med udvikling og optimering af tavler. Vi tror på, at ved et strategisk samarbejde, opnår begge parter fordele og yderligere vækst.”, siger Lars Farsø, Administrerende Direktør i FH Automation.

El-tavleproduktion er en del af nye grønne energiformer

Fenagy søgte en ny leverandør til at varetage produktionen af el-tavler til luft-til-vand varmeanlæg til store varmeværker. I den forbindelse faldt valget på FH Automation som deres nye samarbejdspartner, hvilket især skyldes FH Automations tilgang til samarbejdet med deres kunder, hvor de gerne byder ind med faglig sparring.

I Fenagy prioriterede de først og fremmest et samarbejde med en partner, der havde kapaciteten til at løfte opgaven, men også havde ekspertisen til at udvikle et produkt tilpasset deres behov. 

“I Fenagy har vi oplevet et godt samarbejde. Det har været produktivt med en konstruktiv dialog, hvor vi også har været lydhøre for hinandens ideer. Samtidig har der været en hel del sparring, og det er mindst lige så vigtigt i denne her proces for at sikre udviklingen af det bedst mulige produkt.” , siger Niels Erik Bjerregaard, El-ingeniør i Fenagy, selv om samarbejdet.

Samarbejdet blev etableret i august, og herfra gik det stærkt. Der gik ikke mere end én måned fra etableret samarbejde, til FH Automation leverede den første producerede el-tavle. Derfor har der på papiret været kort proces, men det har ikke været uden en hel del udvikling, tilpasninger og dialog, hvor erfaringer og ekspertise inden for branchen var med til at sikre udviklingen af det bedst mulige produkt.

I den proces har dialogen mellem Niels Erik Bjerregaard, El-ingeniør i Fenagy, og Lars Farsø, Administrerende Direktør i FH Automation, været afgørende for at sikre udviklingen af det bedst mulige styresystem. Samtidig understreger begge parter, at den tætte dialog netop er, hvad der danner  grobund for et langvarigt og succesfuldt samarbejde.

Sparring er afsættet for værdifulde samarbejder 

FH Automation er en virksomhed med en lang historie og mange års erfaring indenfor branchen, derfor ved de også, at værdien ikke kun er begrænset til et kvalitetssikret produkt, men i endnu højere grad er bundet op på samarbejdet. Rettere sagt et strategisk samarbejde, hvor faglig sparring, ærlighed og nærhed i sidste ende er, hvad der skaber den største værdi for kunden.

Derudover er ambitionen specielt at kunne bidrage til udviklingen af nye bæredygtige løsninger for at fremme den grønne omstilling gennem en faglig og innovativ tilgang til produktionen af el-tavler og styresystemer til industrien.