Guldborgsund og REFA

Guldborgsund og REFA

Større stabilitet i overskudsvarmen

FH Automation lavede styringen til en ny boosterstation med Akkutank, der stabiliserer overskudsvarme fra REFA til Guldborgsund Forsynings 6600 kunder.

Overskudsvarmen fra REFAs affaldsafbrænding er en fast og vigtig bestanddel af energitilførslen i Guldborgsund Forsyning. Men af og til er efterspørgslen på varme så høj, at det pressede REFAs kedler. Løsningen blev en ny boosterstation med tilhørende akkumuleringstank, populært sagt en stor termokande, hvor varmt vand fra REFA kan gemmes når efterspørgslen er lav, inden det sendes ud til forbrugerne i det lukket fjernvarmekredsløb.

Shunt med returvarmen

FH Automation etablerede SCADA og PLC’ere til den nye boosterstation samt akkutank. Kunsten var blandt andet at lave en styring, så det 93-95 grader varme vand fra REFA kan sænkes til den optimale fremløbstemperatur f.eks. 85 grader, inden det sendes ud i fjernvarmenettet. Det er sket ved at shunte med returvarmen.

- Vi lavede en løsning med en shotventil samt shuntpumpe for stabilt tryk, så returvandet kan blandes med vandet fra REFA lige før fremløbspumper. Systemet kan både anvende vand direkte fra kedlerne og fra akkutank, og det aflaster kedlerne under spidsbelastning. Dermed får vi samtidig mindre varmetab i rørene, da temperaturen i rørene bliver lavere og flowet højere. Det er lidt som når man lukker op for det varme vand i vandhanen: Jo mere, der lukkes op, jo hurtigere bliver det varmt, siger Michael Damm Jensen fra FH Automation.

Spændende udfordring.

Det var ikke en ren rutineopgave for FH Automation, da der var tale om en ny og lidt specialkonstrueret løsning med både boosterpumper, shuntstyring samt akkumuleringstankstyring i én samlet enhed.

- Vi bevægede os ud på en lidt tynd line, fordi pumpedriften på boosterstationen skulle overtage den tidligere pumpefunktion under drift, når vi koblede over. Da kedlerne kræver meget stabilt tryk for at køre stabilt, var der da lidt sommerfugle i maven, da det skulle teste live. Det var ikke rigtig muligt at afprøve det nye SCADA-system i drift på forhånd, siger Michael Damm Jensen.

Det gik fuldstændig problemfrit, og fra starten var der helt stabilt tryk både til kedler på indersiden af boosterstationen og på alle målepunkter i det 232 km lange ledningsnet.

Boosterstationen består af fire store pumper: To til at pumpe vandet frem og to til at trække det retur, så et stabilt returtryk sikres. Systemet kan udskifte 1500 kubikmeter vand i timen.

Mere overskuelig brugerflade

Det nye SCADA-system er lavet efter ISA-101 standardens retningslinjer, så brugerfladen er langt mere intuitivt opbygget end Guldborgsund Forsynings tidligere system. Samtidig er overblikket styrket med primært grå nuancer, så kun data, der afviger fra normalen, lyser op i signalfarver.

Guldborgsund Forsyning er godt tilfreds med samarbejdet omkring opgaven.

- Det var en ny type opgave for FH Automation, men de løste den, som om de havde prøvet det før. De lyttede til vores behov og fandt brugbare specialløsninger undervejs, og alt fungerede perfekt, da vi koblede om. Vi regner med, at det nye SCADA-system vil medføre færre kundeklager og større stabilitet, siger driftsspecialist Kim Nielsen fra Guldborgsund Forsyning.