Kontrolrum på DAKA i Løsning

Kontrolrum på DAKA i Løsning

Centralt kontrolrum hos Daka i Løsning

Daka er en del af den internationale markedsførende SARIA koncern og producerer kvalitetsingredienser til fødevarer, dyrefoder, akvakultur, industriel anvendelse, energisektoren og landbrugssektoren.

Fabrikken i Løsning er grundlagt i 1934 og har tidligere heddet Østjyden og KOFO.

I Løsning forarbejdes materialer af kategori 3 svineråvarer til bl.a foderprodukter.

Produktionsmæssigt er Daka i Løsning gennem de sidste 20 år optimeret energimæssigt. 

FH Automation A/S har igennem 30-40 år været meget involveret i automationsopgaver hos Daka i Løsning. FH Automation har derigennem været med til at udvikle den standard som Daka i dag anvender til automation, herunder PLC programmer og SCADA applikationer.

Daka ønskede at nedlægge de mange decentrale betjenings- og overvågningspladser i de forskellige produktionsafsnit, for i stedet at kunne køre hele fabrikken fra et centralt kontrolrum. Der blev nedsat en tværfaglig gruppe, bestående af ledere, operatører og teknisk personale, som fik til opgave at stå for den organisatoriske og logistiske del af opgaven.

Da opgaven på et senere tidspunkt blev af rent teknisk karakter, kom FH Automation ind i billedet, og sammen med gruppen skulle kravene til de nye operatørpladser defineres. 

Løsningen:

Platformen på Daka fabrik i Løsning, er i dag baseret på Siemens S7 PLC og iFix SCADA. Alle PLC’ere og PC’er er koblet sammen i et stort industrielt fabriksnet.

Med baggrund i dette fabriksnetværk, kunne man rimeligt nemt flytte de decentrale automations servere fra deres respektive tavlerum, og migrere dem ind i et helt nyt centralt serverrum.

Der blev valgt en skærmløsning, bestående af 6 stk. NEC MultiSync 55” LED skærme, som danner den store Displayvæg. Hertil en række operatørpladser med mindre skærme, hvorfra selve betjeningen foregår. 

Ud over, at man med denne løsning har fået et større overblik over fabrikkens processer, og dermed hurtigere reaktion når der skal gribes ind, har Daka også opnået energibesparelser, idet aktuelt energi forbrug for hele produktionen vises, hvilket har animeret operatører og servicepersonale til at optimere driften, i forhold energiforbrug.    

Det har været spændende og udviklende at deltage i denne tværfaglige proces. 

Teknisk Information: 

  • Siemens S7 PLC
  • iFIX SCADA
  • Novotek- Report Plus
  • Large Screen Displays