Nye ISO-certificeringer skaber værdi i FH Automation

FH Automation blev ISO 9001-, 14001- og 45001-certificerede i 2023, og det har givet meget mere end et fint diplom til væggen. Arbejdet med certificeringerne har både været med til at skabe værdi for den enkelte medarbejder, kunderne og miljøet. Alle arbejdsprocesser er nemlig blevet endevendt og evalueret, så virksomheden kan sikre sikkerhed, kvalitet og ansvarlighed i alle aspekter af deres arbejde.

Certificeringerne er et bevis på, at FH Automation overholder internationale standarder indenfor kvalitetssikring, miljølovgivning og -ansvarlighed samt arbejdsmiljø, som de har stort fokus på at bibeholde. 

Fokus på kvalitet, medarbejdere og miljøet

Alle arbejdsprocedurer efterses jævnligt, og det gælder i alle henseender. Det er både med øje for den enkelte medarbejders sundhed og sikkerhed, målingen af klimaaftrykket samt at forhindre ineffektive og kvalitetsforringende vaner i at vinde indpas.

ISO 9001 er den mest udbredte certificeringsordning med et udpræget kundefokus. FH Automation blev første gang certificeret i ISO 9001 i 2017, men er for nylig blevet recertificeret i 2023. I den forbindelse lykkedes det ovenikøbet FH Automation at udvide med hele to nye certificeringer, nemlig i ISO 14001 og 45001.

Med den nye ISO 14001-certificering fulgte bl.a. en intern fastslåelse af miljøpåvirkningen, overvejelser om miljømål og en handlingsplan for, hvordan klimaaftrykket kan reduceres. Den nye ISO 45001-certificering har sat fokus på arbejdsmiljøet, med en evaluering af alt fra ledelsesengagement, medarbejderdeltagelse og fastsættelse af mål, der kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet yderligere.

Systematisering hjælper med transparens og overblik 

Arbejdet med at blive ISO-certificeret er ikke så meget anderledes end de bestræbelser, FH Automation altid har haft. Alligevel er der ingen tvivl om, at det kræver en ekstra indsats at vedligeholde og forbedre de mange arbejdsprocesser, men det er tid og kræfter, som de gerne prioriterer. 

 - Det koster lidt i tid og penge at vedligeholde certificeringen, men jeg er overbevist om, at det er givet godt ud. Dels er der kunder, der kræver ISO-certificeringen, og dels giver det en transparens, der gør det langt lettere for os selv at overskue alle procesled, siger Lars Farsø.