Metalindustrien

FH Automation har mange års erfaring i at lave innovative automatiseringsløsninger i metalindustrien. Automatisering er vigtigt, hvis man vil bevare arbejdspladser i Danmark eller ligefrem insource opgaver, der allerede har været løst udenlands. Automatisering er også et indlysende redskab til at nedbringe andelen af ensidigt, gentaget arbejde (EGA).

Med robotteknologi kan flere opgaver løses inhouse, og virksomheden bliver mindre sårbar over for øgede leveringstider og kvalitetssvigt. Automatisering kan sikre et stabilt produktionsflow, og medarbejdere kan flyttes fra monotont, opslidende arbejde til arbejdsopgaver, der giver mere mening for virksomhedens indtjening og udvikling. 

Har du spørgsmål,
så kontakt os

Kontakt Kai på:

+45 4047 4727

kai@fhautomation.dk

bubble