Vandværker

Vand er én af de vigtigste ressourcer, både i privaten og i dansk industri. Det er derfor afgørende, at vi har velfungerende og driftssikre vandværker, der er udviklede til at stå imod de udfordringer og udefrakommende faktorer, som kan påvirke værkets drift. 

Med vores regulerings- og styringskoncepter kan I være på forkant med eventuelle forstyrrelser eller nedbrud i driften, da vores pejlinger og målinger kan overvåge, at alt forløber, som det skal – lige fra pumpning af grundvandet, til iltning og filtrering og indtil, at vandet løber ud af hanen hos forbrugeren.

Hos FH Automation har vi specialiseret os i automatikløsninger inden for vandværker. Vores produkter og services kan sikre, at jeres vandværk er i balance – nu og i fremtiden, hvor vi altid leverer en komplet support- og serviceaftale som en del af aftalen.

Vi tilbyder bl.a.

 • Automatisk pejling af råvandsboringer
  Når der skal laves pejling af råvandsboringer har vi en automatisk løsning, der ud fra angivet parameter foretager en pejling af boringen både i ro og i drift. Ud fra dataene kan der laves en rapport over grundvandssænkning på den enkelte boring.

 • Selvstændig styring til råvandsboringer
  Selvstændig styring af råvandsboring, der modtager signaler fra vandværket om, hvor mange m³ boringen skal indvinde i timen. Ved indbrud i boringen stoppes boringen, og den kan ikke startes igen, før den frigives fra vandværkets driftspersonale. 

 • Harmonisk indvindingsstyring
  En indvindingsstyring, der udregner, hvor meget vand vandværket har brug for at indvinde det næste døgn. Ud fra beregningen deles indvindingen af vandet ligeligt op over døgnet. Derved undgås overbelastning af boringer, og der skabes et mere ens flow over filtrene på vandværket. 

 • Standardstyring til vandværksfiltre med flere skylletyper
  Dokumenteret standardstyring af filtre til vandværker med mulighed for at foretage både stort og lille skyl af filtrene ud fra tid eller antal m³ gennem filteret.

Tag fat i os, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi bedst muligt hjælper med automatisering af jeres vandværk. Vi har flere produkter og services til forsyningsindustrien og rådgiver altid vores kunder til de mest effektive og driftssikre løsninger.

bubble