Flytbar robotcelle

Robotteknologi kan optimere produktionen og mindske problemet med ensidigt, gentaget arbejde (EGA). Med en flytbar robotcelle kan teknologien flyttes rundt i produktionen og indgå, hvor behovet er. Det tager ganske få minutter at afmontere, flytte og genmontere robotcellen. Med SimRo (Simpel Robotprogrammering) kan tiden, hvor robotten er ude af drift, begrænses til 10-15 minutter.  

Det øger fleksibiliteten i robotten, hvorved en forholdsvis kostbar teknologi også bliver rentabel for virksomheder, der ikke har én enkelt opgave, der skal løses 24/7.

Har du spørgsmål,
så kontakt os

Kontakt Kai på:

+45 4047 4727

kai@fhautomation.dk

bubble