Palletering

Et højt produktionsflow sætter ofte palleteringsanlægget under pres, typisk fordi robotcellen ikke kan følge med. FH Automation har udviklet en selvstændig robotcelle, der kan lette presset ved at skabe palleteringsmønstret, så palleteringsrobotten kan pakke hvert lag på pallen i én arbejdsgang.

Traditionelt vil man konstruere et palleteringsanlæg med mekaniske og pneumatiske systemer, der skubber pallemønstret på plads, men robotteknologi er både hurtigere og langt mere fleksibelt. Med robotten kan palleteringsmønstret let og ubesværet ændres, når der er ændringer i emnernes dimensioner.

Desuden har FH automation udviklet et program, som kan udregne et palleteringsmønster baseret på emnernes format. Beregningerne præsenteres i et overskueligt grafisk design, og programmet foreslår selv det mønster, der giver plads til flest emner.  

Har du spørgsmål,
så kontakt os

Kontakt Leif på:

+45 4096 6244

lr@fhautomation.dk

bubble