Historien 

40 års erfaring med automation og en historie,
der strækker sig 100 år tilbage i tiden.

1921

FH Automation har rødder tilbage til 1921, da Rasmus Hansen stiftede virksomheden Horsens Elektromotor – Reparation i Horsens. 

1928

Allerede i 1928 åbnedes en filial i Vejle. Rasmus Hansens søn, Folmer, oprettede senere Bosch Danmark. 

1956

I 1956 døde Rasmus Hansen, og Folmer Hansen arvede Elektromotorfirmaet, som han slog sammen med Bosch til ét firma med to afdelinger: Horsens Elektro og Vejle Elektro.

1972

1972 fik man forhandling af Danfoss- og Siemens produkter. Det blev starten til grossistsalg og produktion af styre- og fordelingstavler.
Midt i 70’erne begyndte man med Siemens PLC-styringer. Det var helt nyt i Danmark dengang. 

1984

Forretningsområdet udviklede sig kraftigt, og i 1984 blev ingeniørsektionen dannet og samtidig ændres navnet til FH Electric ApS. 

1993

Firmaet omdannes i 1993 til et aktieselskab under navnet FH Gruppen A/S.

2004

I 2004 blev virksomheden opsplittet i to forskellige selskaber: Selskabet FH Gruppen A/S forblev komponentleverandør, mens reparation af elmotorer, produktion af eltavler og aktiviteterne i ingeniørsektionen blev samlet som et selvstændigt selskab under navnet FH Automation A/S.

2006

Som led i et generationsskifte valgte koncernchef Ove Madsen i 2006, at sælge FH Automation A/S til to medarbejdere - direktør Leif Rasmussen og afdelingsleder Lars Farsø, som starter op med 20 ansatte i domicil på Vejlevej i Horsens.

2010

For at styrke aktiviteterne øst for Storebælt overtages i 2010 Arne Boldt El-Automatic ApS i Slagelse, ligeledes i forbindelse med et generationsskifte. Denne afdeling hører nu hjemme i Ringsted og beskæftiger sig primært med Software til anlæg indenfor forsyningsindustrien.

2014

I 2014 blev rammerne på Vejlevej i Horsens for trange, og det nuværende domicil på 6000 m2 på Fuglevangsvej blev indviet. Omkring samme tidspunkt går man ind i robotteknologi og udvikling af specialmaskiner.

2020

Igennem alle årene har service og hurtig udrykning til anlæg, der ikke fungerer haft stor fokus hos alle medarbejdere. Disse ydelser formaliseres i 2020, ved oprettelse af serviceafdelingen med forebyggende service og vedligeholdelse på både mekanik, styringer og på softwaren, som kerneydelse.

2021

Ved vores 100 års jubilæum i 2021 beskæftiger virksomheden 71 topmotiverede og velkvalificerede medarbejdere, og kigger ind i en lys fremtid, hvor der er stor efterspørgsel på automation i industrien. Dette forventes at stige, ikke mindst i forhold til indfrielse af de globale klimamål.

design/100-ar-banner.png

2023

Vores software afdeling (FH Software) med i alt 28 ansatte er blevet en del af Init efter mere end 40 år i FH Automation.

Dermed har vi valgt at afgrænse vores service til udelukkende at omhandle el-konstruktioner, produktion af el-tavler samt elektrisk og mekanisk service for at styrke denne indsats yderligere. 

bubble