ISO-certificering hjælper FH Automation med transparens og overblik

FH Automation blev ISO 9001-certificeret i 2017, og det har givet meget mere end et fint diplom til væggen. Alle arbejdsprocedurer efterses jævnligt, så ineffektive, fordyrende eller kvalitetsforringende vaner ikke kan liste ind ad bagdøren og vinde indpas.

ISO 9001 er den mest udbredte certificeringsordning med et udpræget kundefokus. Et certifikat dokumenterer ikke kun, at virksomheden har styr på produktkvaliteten, men også at de mere forretningsorienterede processer foregår under styrede forhold.
Med certificeringen har vi papir på, at alle vores arbejdsprocesser er beskrevet, så man i princippet kunne udskifte alle medarbejdere i morgen og stadig være sikker på, at alt stadig vil blive udført som tidligere, siger Lars Farsø, administrerende direktør i FH Automation.

Alle arbejdsgange er beskrevet

FH Automation har altid haft stor fokus på kvalitetskontrol og procesoptimering, men certificeringen hjælper til at kontrollere kvaliteten og arbejdsgangene i alle procesled. Der er f.eks. en nøje beskrivelse af varemodtagelse, så medarbejderen til enhver tid laver de samme kontroller af transportskader og arkiverer transportpapirerne fuldstændig ens. 

Det betyder så også, at jeg ikke lige kan tage imod en pakke, hvis jeg er ude ved porten, når fragtmanden kommer. Det er vigtigt, at det er den rette medarbejder, der udfører opgaven, så kvaliteten er fuldstændig ensartet. Medarbejderne betros til opgaverne, siger Lars Farsø.

Med beskrivelserne undgår man også, at ”worst practice” lister ind ad bagdøren, som det ofte kan opleves i virksomheder uden certificering. Uden beskrivelserne kan medarbejdere i en funktion langsomt begynde at få vaner, der enten koster unødvendige ressourcer eller påvirker kvaliteten negativt.

Systematisering sikrer indsats

Arbejdet med at blive ISO-certificeret er ikke så meget anderledes end de bestræbelser, FH Automation altid har haft. Men med datosatte kontroller fra det konsulentbureau, der står for den løbende auditering, er det hele sat i system. Hvor de interne kontroller og procesoptimering før var noget, man kunne udskyde til der var bedre tid, er det nu en uomgængelig del af planlægningen.

Det koster lidt i tid og penge at vedligeholde certificeringen, men jeg er overbevist om, at det er givet godt ud. Dels er der kunder, der kræver ISO-certificeringen, og dels giver det en transparens, der gør det langt lettere for os selv at overskue alle procesled, siger Lars Farsø.

content/dk_iso_9001_col.jpg

bubble