Vi servicere industriens maskiner

FH Automation har i hele sin levetid haft maskinservice som en kerneydelse. Vi ved, at det koster dyrt at holde stille med et produktionsanlæg, og derfor har vi udviklet en serviceaftale, hvor behovet for akut assistance prioriteres højt. 

Reperation og servicering af maskiner i Horsens

Vores indsats slutter ikke ved levering af en færdig løsning; vi vil meget gerne udfylde rollen som service- og sparringspartner. Vi servicerer både mekanisk, elektronisk og på softwaren, ligesom vi gerne sparrer om mulige opgraderinger eller tilføjelser.

Vi laver individuelle serviceaftaler, og vi er klar til at rykke ud 24/7, 365 dage om året.

På vores eget værksted serviceres og repareres elektromotorer, pumper, gear og taljer.   

Én indgang til den perfekte serviceaftale

FH Automation er gået sammen med El-team Vest, og lanceret den perfekte serviceaftale til alle produktions- og industrivirksomheder. Sammen kan vi servicere alt hvad en fabrik eller en produktionsvirksomhed indeholder – så længe der blot er strøm i. Lige fra porten man går ind af til gearene og taljerne i produktionsapparetet. 

Er du interesseret i den perfekte serviceaftale, kan du læse meget mere lige her.

bubble